Geri Dön
Son 20 yıl içinde ürolojide giderek artan endoskopik ameliyatlar arasında perkütan nefrolitotomi (PNL) ve son yıllarda retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) oldukça popüler hale gelmiş olup, günümüzde erişkinlerde taş hastalığında standart bir tedavi olarak uygulanmaktadır. Ancak yetişkinlerde rutin olarak uygulanan bu prosedürlerin çocuklarda uygulanması ile çekinceler hala devam etmektedir ve çocuk taş hastalıklarına yaklaşım konusunda uluslararası bir fikir birliği hala sağlanamamıştır. Bu eksikliği gidermek üzere Endoüroloji Derneği tarafından düzenlenen 1. Pediatrik Ürolithiasis Kursu, 14 - 15 Ocak 2011 tarihleri arasında, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kursa, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 70'in üzerinde üroloji, çocuk cerrahisi ve çocuk hastalıkları uzmanı katılmış, yine Türkiye'nin birçok eğitim kurumundan alanında önde gelen 40'ın üzerinde akademisyen görev almıştır. Kursumuzun başarılı bir şekilde organize edilmesinde çok büyük emeği olan, aynı zamanda kurs başkanlığı ve ev sahipliğinde yapan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Klinik Şefi Doç. Dr. Ali Ünsal hocamıza ve tüm klinik çalışanlarına teşekkürü borç biliriz.
Kurs Başkanı Doç. Dr. Ali Ünsal'ın kurs hakkındaki mesajını sunarız.

Değerli Meslektaşlarım,

Endoüroloji Derneği tarafından,bu konuda duyulan büyük ihtiyaç üzerine düzenlenen Pediatrik Ürolithiasis Kursu planlandığı üzere son derece samimi ve bilimsel bir ortamda hastanemizde gerçekleştirilmiştir. Konularında uzman olan hocalarımızın ve  genç meslektaşlarımızın bir araya gelmesiyle, program 08:30’da İstiklal Marşı, saygı duruşu ve açılış konuşmaları ile başladı. Sabah ilk oturumda Prof. Dr. Ahmet Yaser Müslümanoğlu başkanlığında, Dr. Berkan Reşorlu tarafından Pediatrik PNL ve RİRC'de kullanılan enstrumanlar ve radyasyondan korunma ve Prof. Dr. Çağatay Göğüş tarafından da Pediatrik PNL için renal anatomik bilgiler ve renal acces konuları anlatıldı.

Daha sonra Prof. Dr. Oktay Nazlı moderatörlüğünde ameliyathaneye canlı bağlantı ile 9 yaşındaki olguda perkütan nefrolitotomi ameliyatı Doç. Dr. Ali Ünsal tarafından başarılı ve oldukça  interaktif şekilde gerçekleştirildi. Özellikle litotriptörler ve monoplanar giriş tekniği ile alakalı  sorular ameliyat ekibi tarafından detaylı olarak anlatıdı. Canlı ameliyat yayınının bitiminden sonra, günün ikinci oturumu başladı. Bu oturumda Prof. Dr. İbrahim Bozkırlı hocamızın moderatörlüğünde, Doç. Dr. Ali Ünsal tarafından Pediatrik olgularda perkütan nefrolitotomi ve retrograd intatrenal cerrahi, Doç. Dr. Serkan Doğan tarafından da ''Pediatrik PNL'de komplikasyonlar ve önlemleri'' başlıklı konuşmalar bol soru ve cevaplı şekilde katkılarla anlatıldı. Öğleden sonra, Prof. Dr. Turhan Çaşkurlu başkanlığında, Doç. Dr. Burak Turna tarafından 4 yaşında bir olguda yapılan perkütan nefrolitotomi operasyonu hep beraber izlendi, akla takılan sorular ameliyat ekibi tarafından anında cevaplandı.

Sonraki oturumda Prof. Dr. Murat Dayanç başkanlığında, Prof. Dr. Orhan Ziylan tarafından Çocuklarda taş oluşum mekanizmaları, Prof. Dr. Deniz Demirci tarafından da Çocuklarda metabolik araştırmanın nasıl yapılması gerektiği detaylı şekilde kursiyerlerle paylaşılarak anlatıldı. Son oturumda ise Prof. Dr. Mut Şafak hocamızın başkanlığında,  panelistler tarafından yapılan, bol soru ve katkılarla gerçekleşen  olgu tartışmaları ile kursun ilk günü son buldu.

Kurs akşamı eğitimciler ile gerçekleştirilen keyifli bir akşam yemeğinin sonrasında ertesi gün 08.30'da sıcak karşılamalarla program ikinci gününe başlamıştır. Prof. Dr. Cankon Germiyanoğlu başkanlığında, Prof. Dr. Kemal Sarıca'nın Çocuklarda böbrek taşı ve üreter taşlarında ESWL'nin yeri ve Prof. Dr. Özgür Tan'ın Çocuklarda üreter taşlarında URS'nin yeri başlıklı konuşmalarını takiben canlı ameliyat  için ameliyathaneye bağlanıldı. Prof. Dr. Tibet Erdoğru tarafından yedi yaşında bir olguda perkütan nefrolitotomi ameliyatı başarıyla uygulandı. Bu güzel ameliyat sonrası Doç. Dr. Ali Atan başkanlığında, Doç. Dr. Fatih Atuğ UPJ darlık ile birlikte olan taşlara yaklaşım ve Doç. Dr. Yılmaz Aksoy Çocuk taş hastalığında medikal tedavi ve profilaksi konularını işlediler. Konuşmaları takiben tekrar ameliyathaneye canlı bağlantı yapılarak, Prof. Dr. Remzi Sağlam hocamız tarafından pelvis taşı olan 16 yaşında bir olguya oldukça başarılı bir RİRC ameliyatı gerçekleştirildi.

Sonraki oturumda Doç. Dr. Ali Ünsal başkanlığında, panelistlerle interaktif olarak vaka tartışmaları yapıldı ve kurs boyunca anlatılan konular pekiştirilmiş oldu. Son oturumda ise Doç. Dr. Öner Odabaş başkanlığında Doç. Dr. Ali Fuat Atmaca, Doç. Dr. Selçuk Yücel ve Doç. Dr. Barış Nuhoğlu tarafından eve dönüş mesajları verildi. Ardından kurs başkanı tarafından kursiyerlere tavsiyeler verilerek kursu kapatma konuşması yapıldı.
Hastanemizde bizlere ve katılımcı meslektaşlarımıza bu güzel bilimsel toplantıyı düzenleyen Endoüroloji Derneği'ne, bilgilerini bizlerle paylaşan değerli hocalarımıza ve bütün katılımcılara, bu organizasyonda emeği geçen herkese tekrar birlikte olmak umuduyla  teşekkürlerimi sunuyorum.

Doç. Dr. Ali Ünsal
Kurs Başkanı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi  - ANKARA
Üroloji Klinik Şefi

  I. Pediatrik Ürolithiazis Kursu

KURS RESİMLERİ

   
   

 
 
 
Ana Sayfa